Šta znači REFLEKTIRANJE?

» reflektiranje • imenica Glagolska imenica od reflektirati (lat.)