Šta znači REFLEKSIVNOST?

» refleksivnost • ženski rod Karakteristika neke površine da reflektuje upadne zrake (npr. svetlosne);
Jedno od svojstava relacije ekvivalencije (lat.)