Šta znači REFLEKSIVNO?

» refleksivno • prilog Na refleksivan način, razmišljajući, posmatrajući;
Nehotično, spontano (lat.)