Šta znači REFLEKSIJA?

» refleksija • ženski rod Odbijanje (talasa, svetlosti, svetlosnih zrakova, zvuka itd.); odblesak, otsev, otsjaj; fil. razmišljanje, rasuđivanje, razmatranje, prenošenje pažnje sa objekta posmatranja na subjekt i razmatranje odnosa u kome se nalazi subjekt prema objektu; znanje radi znanja; posmatranje, zapažanje, opaska.