Šta znači REFLEKSAN?

» refleksan • pridev Koji se odnosi na svetlosne i sl. reflekse (refleksiju), svetlost, staklo;
Koji se odnosi na fiziološke reflekse; koji se događa kao refleks; nehotičan, spontan (grčenje, reakcija i sl.) (lat.)