Šta znači REFLACIJA?

» reflacija • ženski rod (finansije) Umereno povećanje kontigenta novčanica (papirnog novca) u opticaju da bi se sprečio skok cena ekonomskih dobara (robe) koja su u prometu; ovo biva kada se pokaže da na tržištu ima više robe nego novca u opticaju. (lat.)