Šta znači REFERADA?

» referada • ženski rod Usmeni ili pismeni izveštaj o nekom poslu ili stanju;
Delokrug rada, radno mesto, opseg rada;
Odeljenje u ustanovi ili radnoj organizaciji sa posebnim radnim zadacima (fr.)