Šta znači RECIPIRATI?

» recipirati • glagol Usvojiti, primiti (u društvo), pripustiti, dopustiti pristup. (lat.)