Šta znači RECIDIVIZAM?

» recidivizam • muški rod Sklonost vraćanja poroku, ponavljanje krivičnih dela od istog izvršioca (lat.)