Šta znači RECESIONI?

» recesioni • pridev Koji se odnosi na recesiju, opadanje poslovne aktivnosti, stagnaciju privrede (lat.)