Šta znači RECES?

» reces • muški rod (pravo (nauka)) Konačan zaključak pregovora, naročito: sporazum naslednika o deobi ostavštine (nasledni reces), o spornim pitanjima između pojedinih porodica (porodični reces); protokol ili pismeni ugovor većeg obima; trg. zastoj u plaćanju, propušteno plaćanje, dužna suma. U katoličkoj crkvi: otpusna molitva (na kraju mise). (lat.)