Šta znači RECENZIJA?

» recenzija • ženski rod Težnja da se poređenjem raznih rukopisa, naročito starih pisaca, uspostavi najbolji i najpotpuniji tekst dela jednog pisca; kritički popravljeno izdanje;
Ocena, kritički prikaz (knjige, pozorišne pretstave, umetničke priredbe i sl.). (lat.)