Šta znači REALIST?

» realist • muški rod U praktičnom životu: čovek koji ume, ne podležući nikakvim tradicionalnim obzirima i nežnim osećanjima,da vidi i prozre stvarnost kakva jest, da se u njoj na najcelishodniji način snalazi i ide, ne obzirući se ni na što, pravo cilju koji je sebi postavio, trezven praktičar; fi. pristalica realizma; supr. idealist i teoretičar.