Šta znači REALAN?

» realan • pridev Stvaran, predmetan (supr. personalan i verbalan); koji odista postoji, istinski, objektivan, koji postoji nezavisno od mišljenja (supr. idealan). (lat.)