Šta znači REAKTIVIZACIJA?

» reaktivizacija • ženski rod Reaktivacija, ponovno stavljanje nečega u rad (lat.)