Šta znači REAKTIVAN?

» reaktivan • pridev Koji dejstvuje suprotno, koji ima protivno dejstvo.
Materijal lako podložan hemijskoj promeni (lat.)