Šta znači REAKTIV?

» reaktiv • muški rod Funkcionalni duševni poremećaj koji se javlja kao posledica (reakcija) jakih duševnih potresa ili afekata.
Hemijski čista supstanca određenog sastava koja služi za analizu nepoznatog materijala.