Šta znači REAKCIONARKA?

» reakcionarka • ženski rod Žena reakcionar, reakcionerka (lat.)