Šta znači REAKCIJA?

» reakcija • ženski rod Suprotno dejstvo, suprotno dejstvovanje, protivradnja, protivdejstvo.
med. Delatnost nekog dela tela izazvana pritiskom na njega;
prav. Obnova nekog pravnog spora; u politici: nazadna struja, nazadan pokret, nazadnjaštvo, namerno kočenje napretka ka boljem u državnom i društvenom životu i uništavanje već ostvarenog napretka da bi se mesto toga opet uspostavilo ono što je ranije postojalo i što je već jednom bilo odbačeno kao zastarelo, tj. kao smetnja napretku. (lat.)