Šta znači REAGIRATI?

» reagirati • glagol Protivdejstvovati, protivdelati, raditi nasuprot; hemijski delovati, vršiti hemijske promene; odupreti se, odupirati se, opreti se, opirati se, davati otpor, protiviti se.