Šta znači REAGENS?

» reagens • muški rod Stvar koja izaziva suprotno dejstvo; hem. svaka hemijska tvar, supstanca koja se po čulno primetnim i osetnim promenama koje sama pretrpi ili izaziva pri dodiru sa drugim nekim tvarima, supstancama, upotrebljava za utvrđivanje postojanja ovih poslednjih supstanca u napravljenom jedinjenju; pl. reagencije. (lat.)