Šta znači READAPTIRATI?

» readaptirati • glagol Prilagoditi se ponovo na istu sredinu, okolnosti;
Povratiti u prirodu životinje koje su bile prisilno u kavezima (lat.)