Šta znači READAPTACIJA?

» readaptacija • ženski rod Ponovna adaptacija, prilagođavanje na istu ili sličnu sredinu ili situaciju, na nov, postepen način, obično nakon nastupanja novih okolnosti; često se adaptacija odnosi na slučajeve mentalnih poremećaja, maloletnih prestupnika i drugih lica koja su doživela mentalne stresove;
Povratak u prirodu životinja koje su za izvesno vreme bile prisilno u kavezima (lat.)