Šta znači RANGOVI?

» rangovi Stepeni u hijerarhiji, činovi.