Šta znači RANA?

» rana • ženski rod zool. Žaba;
med. prišt, mali otok ispod jezika.
Ozleda, povreda od ranjavanja.