Šta znači RADIJALAN?

» radijalan • pridev Zračni, zrakast; koji se odnosi na radijus, koji ide u pravcu poluprečnika; žbični, koji se tiče žbice ili joj pripada, npr. radijalne arterije, radijalni živci, radijalni mišići itd. (lat.)