Šta znači RACIJA?

» racija • ženski rod Određena mera, dnevni obrok u vojsci, naročito za konje (za razliku od obroka hrane koji sleduje vojnicima, porcije). (fr.)
Prvobitno: pohod muhamedovaa u borbu protiv nevernika; pljačkaški pohod (po pohodu francuskih trupa u Sev. Afriku); potera policije za sumnjivim osobama. (nem.)