Šta znači RABULISTIČKI DOKAZ?

» rabulistički dokaz Tobožnji dokaz, dokaz koji je osnovan na lažnim zaključcima.