Šta znači RABDOMANTIJA?

» rabdomantija • ženski rod Proricanje po štapićima, otkrivanje pomoću štapića pod zemljom skrivenih stvari, naročito ruda i izvora. (grč.)