Šta znači RABDOMAHIJA?

» rabdomahija • ženski rod Borba palicama ili rapirima u boračkim školama. (grč.)