Šta znači RABAT?

» rabat • muški rod (finansije) Odbitak, popust u utvrđenoj ceni robe, sniženje cene, smanjena cena.
Popust koji se daje trgovini na utvrđenu cenu robe, trgovačka marža, troškovi prodaje robe (fr.)

» Rabat • muški rod (geologija) Glavni grad Maroka.
» rabat • muški rod (odevanje) Prsnik, razdeljen na dve trake, koji nose francuske sudije, advokati, sveštenici i dr. pri vršenju službene dužnosti (fr.)