Šta znači PUTNIK?

» Putnik • muški rod Onaj koji putuje. Osoba u prolazu. Prolaznik