Šta znači PUTENO?

» puteno • prilog Telesno, čulno, strasno (lat.)