Šta znači PUBESCENCIJA?

» pubescencija • ženski rod Početak rastenja brade i dlaka oko spolnog organa, spolno sazrevanje, zamomčavanje; dobivanje malja, maljavost.