Šta znači PTT?

» PTT • skraćenica Pošta-telegraf-telefon.