Šta znači PSIHOLOG?

» psiholog • muški rod Ispitivalac duše, poznavalac duševnih pojava i duševnog života uopšte, onaj koji se bavi psihologijom kao strukom. (grč.)