Šta znači PRSTAST?

» prstast • pridev U obliku prsta.