Šta znači PRSTAC?

» prstac • ženski rod (životinja) Vrsta morske školjke.