Šta znači PROŠĆE?

» Prošće • im. Drvena ograda. Ograda od pruća umetnost starih majstora. Pletena drvena ograda.