Šta znači PROLOG?

» prolog • muški rod U antičkoj drami: prvi deo koji se prikazivao pre pojave hora, a cilj mu je bio da uvede slušaoce u razumevanje dramske radnje; otuda: predgovor, uvodni govor, naročito: govor slušaocima pre početka prikazivanja nekog komada; predigra; supr. epilog. (grč.)

» Prolog • muški rod (računari) Programski jezik koji je važan za matematičare i istraživače u računarskoj nauci. U stvarnom životu, koristan je u aplikacijama dijagnostičkog tipa i ekpertnim sistemima, gde procedure obuhvataju dokazivanje da li je nešto istinito ili ne.