Šta znači PROJEKCIJA?

» projekcija • ženski rod U mehanici: hitanje, bacanje, izbacivanje nekog tela; u crtanju: nacrt, pretstavljanje u crtežu prividnog položaja ili oblika nekog predmeta, naročito: crtanje geografskih karata (v. centralna ili perspektivna, ortografska, stereografska, homalografska ili izografska projekcija; polarna, ekvatorijalna, horizontalna, vertikalna projekcija); bačeni zraci, slika bačena svetlosnim zracima na neku površinu, zid, platno. (lat.)