Šta znači PROFESIONALAN?

» profesionalan • pridev Koji se odnosi na profesiju i na profesionalce, zanatski, stručni, staleški; koji nešto radi, jer mu je to profesija (lat.)