Šta znači PRODUKCIJA?

» produkcija • ženski rod Pretstavljanje, prikazivanje, npr. nekih veština; trg. proizvođenje, proizvodnja; proizvod; prav. podnošenje dokaza, isprava (l. productio documentorum); dovođenje svedoka (l. productio testium). (lat.)