Šta znači PROCES?

» proces • muški rod Tok, put i način kojim nešto postaje ili biva, razvitak, postpuak; prav. sudski spor, parnica; med. nastavak, tok, npr. bolesti, lečenja. (lat.)

» proces • muški rod (računari) Promena stanja ili izlaza sistema, nastala kao posledica razmene materije, energije i informacija: a) između sistema i njegovog okruženja; b) između podsistema u sastavu višeg sistema i v) između podsistema i njihovog višeg sistema, na jednoj strani, ili podsistema i njihovih nižih podsistema, na drugoj strani (lat.)