Šta znači PRISTUPANJE?

» pristupanje • imenica Prilaz.