Šta znači PRISTUP?

» pristup • muški rod Mogućnost da se do nečega dođe ili da se nešto pronađe.
Prilazak.