Šta znači PRINCEZA?

» princeza • ženski rod Titula ženskih članova vladarske porodice (sem žene ranijeg ili sadašnjeg vladaoca), vladareva kći, kneginja. (lat.)