Šta znači PREMIJERA?

» premijera • ženski rod Prvo prikazivanje pozorišnog komada, muzičkog dela, filma i dr.
Prvo izvođenje, prva predstava nekog pozorišnog ili muzičkog dela, tj. onog dela koje nije prikazivano (fr.)