Šta znači PRAKSEOLOGIJA?

» prakseologija • ženski rod Nauka o ljudskoj praksi posmatranoj sa stanovišta psihologije, sociologije, političke ekonomije i kibernetike (grč.)