Šta znači PRAISTORIJSKI?

» praistorijski • pridev Iz praistorije, veoma star.